สำนักงานอัยการสูงสุด
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ประกาศ สำนักงานอัยการสูงสุด
 

  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ (ภาค ก.)  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ