สำนักงานอัยการสูงสุด
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบเเข่งขันไว้ตามเดิม

ประกาศ สำนักงานอัยการสูงสุด
 

  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบเเข่งขันไว้ตามเดิม  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การขออนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันไว้ตามเดิม  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
 
 
   
  กำหนดวัน เวลา สถานที่รายงานตัวและสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในกาสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ผังที่นั่งสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 
 
   


 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น